Historia

Pałac położony jest we wsi Stare Dłutowo w województwie warmińsko-mazurskim i wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-276. Początki istnienia wsi datuje się na rok 1065. W 1355 r. Stare Dłutowo otrzymuje prawa miejskie. W 1411 r. zostaje spalone przez Krzyżaków w odwecie za klęskę pod Grunwaldem. W 1532 r. król Zygmunt Stary nadaje Dłutowo trzem braciom Janowi, Stanisławowi i Maciejowi Dłutowskim. W kolejnych latach Dłutowo zmieniało właścicieli, w 1839 r. wieś nabywa w licytacji Konstanty Tabęcki i w 1852r. rozbudowuje dwór w pałac oraz buduje tzw. „apteczkę”, która służy jako domek ogrodnika. W 1890 r. kolejna właścicielka Maria Wrotnowska przebudowała pałac. W latach 1894-1896 r. w miejscu drewnianego kościoła zbudowano kościół parafialny, według projektu Stefana Szyllera. W 1927 r. właścicielem pałacu został Sejmik Powiatowy Mławski i wydzierżawił go zakonnicom z przeznaczeniem na dom sierot, natomiast po 1939 roku posiadłość była użytkowana jako dom sierot niemieckich. Od 1943 r w pałacu mieściła się szkoła Hitlerjugend. W 1948 roku po upaństwowieniu dóbr założono Państwowy Dom Dziecka, który w 1956 r. został przekształcony na szkołę, a właścicielem został PGR Lidzbark. Pałac stale ulegał dewastacji i wymagał remontu, z braku funduszy na jego remont został sprzedany prywatnym inwestorom.